გაზიარება
UNM UNM
ვიდეო გალერეა

საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც ამ პანდემიის პერიოდში არცერთი თეთრი არ გაუცია მოსახლეობის დასახმარებლად

საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც ამ პანდემიის პერიოდში არცერთი თეთრი არ გაუცია მოსახლეობის დასახმარებლად