გაზიარება
UNM UNM
ვიდეო გალერეა

ენმ პარტიული სიის ფორმირების წესი

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ენმ პარტიული სია ეფუძნება ოთხ პრინციპს:

  • განახლება
  • განგრძობადობა
  • წარმომადგენლობითობა
  • გამჭვრივალობა
განახლება ენმ გუნდში ახალი სახეების წარმოჩენას გულისხმობს, რომლებსაც ერთის მხრივ მოაქვთ ახალი იდეები, ხოლო მეორეს მხრივ, თავისი კომპეტენციითა და პროფესიონალიზმით, ამდიდრებენ პარტიას;
მიუხედავად ზეწოლისა და რეპრესიებისა, ენმ-ს გუნდმა შეინარჩუნა ერთობა და დაამტკიცა  პრინციპების მიმართ ერთგულება. ეს წარსულის კრიტიკულად გააზრებასთან ერთად, უზრუნველყოფს სახელმწიფოს განვითარებისა და მშენებლობის გამოცდილების განგრძობადობას სიაში;