გაზიარება
UNM UNM
მედია - 14:15 / 6 ივნისი 2013

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განცხადება უმუშევრობის სწრაფ ზრდასთან დაკავშირებით

გუშინ, საქართველოს სტატისტიკის სამსახურმა, გამოაქვეყნა დასაქმებასთან დაკავშირებული მონაცემები, საიდანაც ირკვევა, რომ მხოლოდ 2013 წლის პირველ კვარტალში სამსახური და, შესაბამისად, შემოსავალი, დაკარგა კერძო სექტორში დასაქმებულმა 42,000 მოქალაქემ. ამავე მონაცემების თანახმად, ქართული ბიზნეს სექტორის ბრუნვა შემცირდა 22 ხოლო საქართველოში წარმოებული პროდუქციის მოცულობა 26%-ით.

 

მოკლე დროში ეკონომიკის ასეთი სწრაფი ვარდნა და უმუშევრობის მკვეთრი ზრდა უაღრესად საგანგაშო ტენდენციაა და მთავრობის მიერ სწორი ნაბიჯების არგადადგმის შემთხვევაში უფრო მეტი ჩვენი თანამოქალაქე დაკარგავს სამსახურს.

 

ეს არის ის, რის შესახებაც მთავრობას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აფრთხილებდა უკანასკნელი 8 თვის განმავლობაში. ნეგატიური ეკონომიკური ტენდენციების და უმუშევრობის ზრდის მთავარ მიზეზს წარმოადგენს მთავრობის ურთიერთგამომრიცხავი და არათანმიმდევრული რიტორიკა და პოლიტიკა ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებაში. ნაცვლად დაპირებული ახალი სამუშაო ადგილებისა და ახალი საწარმოებისა ჩვენ აღმავალი ტემპით ვკარგავთ არსებულ სამუშაო ადგილებს. რაც ყველაზე საგანგაშოა, სულ უფრო მეტი კვალიციფიური მუშა-მოსამსახურე რჩება სამსახურის გარეშე.

 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ეკონომიკურ ზრდასა და სამუშაო ადგილების შექმნაზე ორიენტირებული პოლიტიკური ძალა, კიდევ ერთხელ სთავაზობს ხელისუფლებას გამოსავალს შექმნილი ვითარებიდან. აუცილებელია:

 

1. ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის პროცესის სტიმულირების მიზნით აუცილებელია მოხდეს გადასახადების შემცირება ისე როგორც ეს იყო დაგეგმილი საგადასახადო კოდექსში 2012 წლის დეკემბერში მიღებულ ცვლილებებამდე და მაქსიმალურად შენარჩუნებულ იქნეს შრომის ბაზრის თავისუფლება;

 

2. სამუშაო ადგილებს ქმნის ბიზნესი. ამიტომ დაცულობისა და სტაბილურობის განცდა კერძო სექტორში მნიშნელოვანია დასაქმების ხელშეწყობისთვის. შესაბამისად, უნდა გამოცხადდეს 2 წლიანი მორატორიუმი ისეთ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ ქვეყნის ფინანსურ–ეკონომიკურ გარემოზე; საკანონმდებლო ორგანომ მიიღოს კანონი ფინანსურ–ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის ამნისტიისა  და დაფარული გადასახადების ლეგალიზაციის შესახებ, რომელიც ჩადენილია 2013 წლის 1 იანვრამდე; მოხდეს ფინანსურ–ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია; აიკრძალოს სასამართლოს ნებართვის გარეშე კერძო მფლობელობაში არსებული კომპანიების შემოწმება სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ;

 

3. დასაქმების ზრდა შეუძლებელია უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის გარეშე. ამისათვის კი აუცილებელია უზრუნველყოფილ უნდა იქნას ქვეყნის მაკროეკონომიკური პარამეტრების შენარჩუნება, ხოლო, შესაძლებლობის შემთხვევაში, გაუმჯობესება, რათა მოხდეს მთავრობის სუვერენულ რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების გაუმჯობესება;

 

4. წესებზე დაფუძნებული და პროგნოზირებადი ახალი საექსპორტო ბაზრების გახსნა მკვეთრ სტიმულს მისცემს სამუშაო ადგილების შექმნის პროცესს. ამიტომ, უნდა დაჩქარდეს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების გაფორმება ევროკავშირთან. ასევე აუცილებელია მთავრობამ მოახდინოს ძალისხმების კონცენტრაცია პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ აშშ-სა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების დასაწყებად აღებული პოლიტიკური ვალდებულების  ხორცშესასხმელად.