გაზიარება
UNM UNM
მედია - 16:41 / 19 ოქტომბერი 2017

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ანგარიში საარჩევნო გარემოს შესახებ

მპგ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ანგარიში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის / თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების წინ საარჩევნო გარემოს შესახებ: