გაზიარება
UNM UNM
თამარ დალაქიშვილი

თამარ დალაქიშვილი

თეთრიწყაროს საკრებულოს წევრი, ენმ-ის ფრაქციის თავმჯდომარე, პოლიტიკური საბჭოს წევრი

 განათლება: 

 1989-1994წ.    საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტის ვეტერინარული მედიცინის ფაკულტეტი, ვეტერინარი - ექიმის სპეციალობით

სამუშაო გამოცდილება: 

2014 წლიდან  დღემდე   თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია  „ერთიანი  ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე

2010-2014 წწ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

2006-2010წწ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

2006წ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქვეუწყებო დაწესებულება სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის თეთრიწყაროს რაიონული                   სამმართველოს  უფროსი

2005წ - თეთრიწყაროს რაიონში ვეტერინარიის დეპარტამენტის სახელმწიფო ვეტინსპექციის უფროსი

2004 წ - თეთრიწყაროს რაიონის მთავარი ვეტერინარი ექიმი

2004 წ - თეთრიწყაროს N26 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

1988-1989წწ -  ქ.თეთრიწყაროს მეფრინველეობის სახელმწიფო სანაშენე ქარხანაში ინკუბატორის ოპერატორი

1987-1988 წწ -   ქ. თბილისის გაერთიანება თბილლუდის N1 ქარხანაში დამხმარე მუშა