გაზიარება
UNM UNM
კობა ნაყოფია

კობა ნაყოფია

პოლიტიკური საბჭოს წევრი

დაბადების თარიღი

 1969-02-22

საგანმანათლებლო დაწესებულება

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კვალიფიკაცია

 ეკონომისტი

სპეციალობა

 სტატისტიკა

საგანმანათლებლო დაწესებულება

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კვალიფიკაცია

 ბიზნესის სამართალმცოდნე

სპეციალობა

 სამართალმცოდნეობა

საგანმანათლებლო დაწესებულება

 რუსეთის დიპლომატიური აკადემია

კვალიფიკაცია

 საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი

სპეციალობა

 საერთაშორისო ურთიერთობები

სამუშაო/პოზიცია

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი (1986 - 1993)

სამუშაო/პოზიცია

 სამხედრო ნაწილი 25369, ზემდეგი (1987 - 1989)

სამუშაო/პოზიცია

 კომერციული ფირმა "ოქროს საწმისის" გენერალური დირექტორი (1993 - 1996)

სამუშაო/პოზიცია

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტი (1993 - 1995)

სამუშაო/პოზიცია

 დსთ-ის ქვეყნების საერთაშორისო ეკონომიკური კომიტეტის მრჩეველი (1996 - 1999)

სამუშაო/პოზიცია

 რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური აკადემიის მსმენელი (1996 - 1998)

სამუშაო/პოზიცია

 შპს "შტორმის" გენერალური დირექტორი (1999 - 2004)

სამუშაო/პოზიცია

 შპს"ინვესტმენტ მენეჯმენტის" გენერალური დირექტორი (2000 - 2004)

სამუშაო/პოზიცია

 სს "ორლოვის სამრეწველო კომპანიის" დირექტორთა საბჭოს წევრი (2000 - 2004)

სამუშაო/პოზიცია

 კომპანია "პრომიშლენნიე ინვესტორის" ვიზე-პრეზიდენტი (2002 - 2004)

სამუშაო/პოზიცია

 სს "ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის" სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი (2003 - 2005)

სამუშაო/პოზიცია

 სს "მადნეულის" გენერალური დირექტორი, სამეთვალყურეო სამჭოს თავმჯდომარე (2004 - 2006)

სამუშაო/პოზიცია

რმგ კოპპერი მადნეულის გენ დირექტორი, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე (2004 - 2008)

სამუშაო/პოზიცია

 შპს "კვარციტის" გენერალური დირექტორი, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე (2004 - 2006)

სამუშაო/პოზიცია

 შპს კვარციტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე (2004 - 2008)

სამუშაო/პოზიცია

 საქართველოს პარლამენტის წევრი (2008 - 2012)

 ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

კობა ნაყოფია

News