გაზიარება
UNM UNM
ირაკლი ბარამიძე

ირაკლი ბარამიძე

პოლიტიკური საბჭოს წევრი

დაბადების თარიღი: 04.03.1975 

განათლება:

1982-1992 წწ - ქედის რაიონი სოფელ წონიარისის საშუალო სკოლა 

ქ. ბათუმის შ.რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფილაქტიკური მედიცინის ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება:

1998-2004 წწ. - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის

                           სამინისტროს  სანიტარული ზედამხედველობის დეპარტამენტში მთავარი სპეციალისტი

 

2004-2006 წწ. - საქართველოს შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო

                           სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექციის სანიტარულ - საკარანტინო კონტროლის

                           სამმართველოს აჭარის სამსახურის უფროსი

2006 -2007 წწ.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს

                           საქვეუწყებო დაწესებულება - სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა

                           დაცვის სამსახურის სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის ზედამხედველობის

                           სამმართველოში განყოფილების უფროსი

2007-2009 წწ.     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის, ჯამრთელობისა და სოცილური

                          დაცვის მინისტრის მოადგილე.

2009-2012 წწ.   ქედის მინიციპალიტეტის გამგებელი

2012-2016 წწ.   არჩეულ იქნა აჭარის უმაღლეს საბჭოს წევრად

2013-2016 წწ - აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია მაჟორიტარების თავჯდომარე. აგრარული და საფინანსო    კომისიის წევრი