გაზიარება
UNM UNM
ჩვენ შესახებ

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე

ბიოგრაფია:

ნიკა მელია

დაიბადა:  1979.21.12 

1996 წელს დაამთავრა ქ.თბილისის 47-ე საშუალო სკოლა

2002 წელს დაამთავრა საქართველოს  სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემია, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით

2006 წელს დაამთავრა ოქსფორდის  ბრუქსის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტი, მიიღო მაგისტრის ხარისხი.

2002-2003წწ - საქართველოს უშიშროების სამინისტრო, გამომძიებელი

2007 წელს - საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის თავდაცვისა და მართლწესრიგის დეპარტამენტი,  მრჩევლი

2007-2008 წწ - ამავე აპარატის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტში , მრჩევლი

2008-2009 წწ  - აღსრულების ეროვნულ ბიუროში უფროსის მოადგილე

2009-2010 წწ  - ამავე ბიუროს უფროსი.

2010 წელი  -  საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსი.

 2010 წწ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს თბილისის სააღსრულებლო ბიუროს უფროსი

 2010-2012 წწ იყო  ამავე ბიუროს თავმჯდომარე

2013-2014 წწ -  მთაწმინდის რაიონის გამგეობაში გამგებელი

2015 წლიდან დღემდე  ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის “  თბილისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე  და ასევე, თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი.